วิธีเพิ่มบัญชี administrator ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ admin สามารถเพิ่มบัญชี administrator ใหม่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Settings

คลิกที่ Additional Administrator Accounts

กำหนดรายละเอียดของบัญชี administrator ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

  • Username – กำหนด username ของบัญชี administrator ที่ต้องการเพิ่ม
  • Password – กำหนดหรือสุ่มรหัสผ่านของบัญชี administrator ที่ต้องการเพิ่ม
  • Confirm password – ยืนยันรหัสผ่านของบัญชี administrator ที่ต้องการเพิ่ม
  • Email – กำหนดอีเมลของบัญชี administrator ที่ต้องการเพิ่ม
  • Contact name – กำหนดชื่อที่ใช้ติดต่อของบัญชี administrator ที่ต้องการเพิ่ม
  • Activate account by email – ติ๊กถูกหากต้องการให้เปิดใช้งานบัญชีผ่านอีเมล
  • Enable Restrict Mode – ติ๊กถูกหากต้องการให้จำกัดจำนวนการดำเนินการของบัญชี administrator ที่เพิ่มใหม่

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการสร้างบัญชี administrator ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles