วิธี Reset รหัสผ่านบน Linux Server

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการ reset รหัสผ่านบน Linux Server สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดโปรแกรม PuTTY ขึ้นมา

กรอก Host Name หรือ IP address ในหัวข้อ Host Name (or IP address) จากนั้นคลิกที่ Open

ระบบจะแสดงหน้าจอ terminal สำหรับ login ขึ้นมา ให้กรอกชื่อ User ที่ต้องการเข้าใช้งานในหัวข้อ login as จากนั้นกด Enter

กรอกรหัสผ่านเดิมที่ใช้งานอยู่ในหัวข้อ root@(hostname หรือ IP address)’s password จากนั้นกด Enter

พิมพ์คำสั่ง passwd เว้นวรรคแล้วตามด้วยชื่อ User ที่ต้องการ reset รหัสผ่าน จากนั้นกด Enter (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการ reset รหัสผ่านของ User root)

passwd root

กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการตั้งในหัวข้อ New password จากนั้นกด Enter

ยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการตั้งอีกครั้งในหัวข้อ Retype new password จากนั้นกด Enter

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการอัปเดตรหัสผ่านแล้ว (จะแสดงข้อความ passwd: password updated successfully ดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles