วิธีการระงับ/ปลดการระงับบัญชี User ที่มีสิทธิ์เป็น Administrator ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ admin สามารถระงับหรือปลดการระงับของบัญชี administrator อื่นที่เพิ่มไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Settings

คลิกที่ Additional Administrator Accounts

วิธีระงับการใช้งานบัญชี User ที่มีสิทธิ์เป็น Administrator

ติ๊กถูกที่บัญชี administrator ที่ต้องการระงับการใช้งาน

คลิกที่ More

คลิกที่ Suspend

ระบบจะแจ้งว่าได้ระงับการใช้งานบัญชี administrator ดังกล่าวแล้ว (บัญชี administrator ที่ถูกระงับการใช้งานจะมีไอคอน suspend แสดงอยู่ที่หน้า Contact name ดังภาพตัวอย่าง)

วิธีปลดการระงับบัญชี User ที่มีสิทธิ์เป็น Administrator

ติ๊กถูกที่บัญชี administrator ที่ต้องการปลดการระงับ

คลิกที่ More

คลิกที่ Activate

ระบบจะแจ้งว่าได้ปลดการระงับบัญชี administrator ดังกล่าวแล้ว (บัญชี administrator ที่เปิดใช้งานจะมีไอคอน activate แสดงอยู่ที่หน้า Contact name ดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles