วิธีลบบัญชี administrator ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ admin สามารถลบบัญชี administrator อื่นที่ไม่ต้องการใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Settings

คลิกที่ Additional Administrator Accounts

ติ๊กถูกที่บัญชี administrator ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชี administrator ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบบัญชี administrator ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles