วิธีติดตั้ง Apache บน CentOS 8

เซิร์ฟเวอร์ Apache HTTP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก มีคุณสมบัติมากมาย รวมถึงโมดูลที่สามารถโหลดได้แบบไดนามิก และมีการบูรณาการกับซอฟต์แวร์ยอดนิยมอื่น ๆ อีกมากมาย ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการติดตั้ง แนะนำให้ ตั้งค่า server เบื้องต้นด้วย CentOS 8 ก่อน

ขั้นตอนที่ 1 — ติดตั้ง Apache

Apache มีอยู่ในซอฟต์แวร์เริ่มต้นของ CentOS ซึ่งหมายความว่าเราสามารถติดตั้งด้วยตัวจัดการแพ็คเกจ dnf เนื่องจากผู้ใช้ที่ไม่ใช่ root กำหนดค่าไว้ใน ตั้งค่า server เบื้องต้นด้วย CentOS 8  ให้ติดตั้งแพ็คเกจ Apache ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

sudo dnf install httpd

หลังจากยืนยันการติดตั้งแล้วคำสั่ง dnf จะติดตั้ง Apache และการขึ้นต่อกันที่จำเป็นทั้งหมด หากวางแผนที่จะกำหนดค่า Apache เพื่อแสดงเนื้อหาผ่าน HTTPS อย่าลืมว่าต้องเปิดพอร์ต 443 ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https

จากนั้น ให้ reload ไฟร์วอลล์ใหม่เพื่อให้มีผลบังคับใช้

sudo firewall-cmd --reload

หลังจากโหลดไฟร์วอลล์ใหม่แล้ว ก็พร้อมที่จะเริ่มดำเนินการและตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ หากติดตั้งด้วยคำสั่งด้านบน แล้วพอความผิดพลาดในการติดตั้งให้ดำเนินการตามบทความนี้ จากนั้นสามารถใช้คำสั่งเดิมอีกครั้งได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 — ตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์

Apache จะไม่เริ่มทำงานบน CentOS โดยอัตโนมัติ เมื่อการติดตั้งเสร็จ ดังนั้นจะต้องเริ่มกระบวนการให้ Apache ทำงานด้วยตนเองด้วยคำสั่งต่อไปนี้

sudo systemctl start httpd

ตรวจสอบว่าบริการกำลังทำงานด้วยคำสั่งต่อไปนี้

sudo systemctl status httpd

จะเห็นได้ว่าสถานะใช้งานอยู่ (Active) เมื่อเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่

คุณสามารถเข้าถึงหน้าเริ่มต้นของ Apache เพื่อยืนยันว่าซอฟต์แวร์ทำงานอย่างถูกต้องผ่านที่อยู่ IP หากไม่ทราบที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตรวจสอบได้จาก 

hostname -I

หรืออีกทางเลือกคือ คุณสามารถใช้คำสั่ง curl เพื่อขอ IP จาก icanhazip.com ซึ่งจะให้ที่อยู่ IPv4 สาธารณะ

curl -4 icanhazip.com

เมื่อมีที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้ป้อนลงในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์

http://your_server_ip

จะได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 3 — การจัดการกระบวนการของ Apache

หลังจากติดตั้งและตรวจสอบแล้ว ตอนนี้คุณสามารถใช้คำสั่ง systemctl อื่นเพื่อจัดการเซิร์ฟเวอร์ตามที่ต้องการได้

หากต้องการหยุดเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์

sudo systemctl stop httpd

หากต้องการรีสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์เมื่อหยุดทำงาน ให้พิมพ์

sudo systemctl start httpd

หากต้องการหยุดแล้วเริ่มให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานอีกครั้ง ให้พิมพ์

sudo systemctl restart httpd

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Apache เมื่อมีการโหลดซ้ำได้โดยไม่ทำให้การเชื่อมต่อหลุดให้ใช้คำสั่งนี้

sudo systemctl reload httpd

ตามค่าเริ่มต้น Apache ได้รับการกำหนดค่าให้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์ถูก boots หากไม่ต้องการ ให้ปิดการใช้งานการทำงานนี้โดยการพิมพ์

sudo systemctl disable httpd

หากต้องการเปิดใช้งานบริการอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นระบบ boots ให้พิมพ์

sudo systemctl enable httpd

ปกติแล้วการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับ Apache จะอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์สามารถสร้างเว็บไซต์เดียวได้ หากต้องการที่จะใช้งานหลายโดเมนบนเซิร์ฟเวอร์ จะต้องกำหนดค่าโฮสต์เสมือนบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ก่อน

Was this article helpful?

Related Articles