วิธีสร้าง report layout สำหรับ admin ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ admin สามารถสร้าง report layout เพิ่มนอกเหนือจากที่ระบบสร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Settings

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Statistics

คลิกที่ Layouts

คลิกที่ +

กำหนดรายละเอียดของ report layout ที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

 • Report name – กำหนดชื่อของ report layout ที่ต้องการสร้าง
 • Use as the default report – กำหนดให้ใช้ report layout นี้เป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการใช้ report layout นี้เป็นค่าเริ่มต้น ให้ติ๊กถูกที่ Use as default report
 • General – กำหนดการแสดงข้อมูลทั่วไปของ report layout ที่ต้องการสร้าง หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลทั่วไป หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลทั่วไป โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลทั่วไปได้
  • Summary – แสดงข้อมูลทั่วไปแบบย่อ
 • Domains – กำหนดการแสดงข้อมูลโดเมนของ report layout ที่ต้องการสร้าง หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลโดเมน หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลโดเมน โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลโดเมนได้
  • Summary – แสดงข้อมูลโดเมนแบบย่อ
  • Full – แสดงข้อมูลโดเมนทั้งหมด
 • Personal domains – กำหนดการแสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวของ report layout ที่ต้องการสร้าง หากไม่ติ๊กถูกจะเป็นการไม่แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัว หรือหากติ๊กถูกจะเป็นการให้แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัว โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวได้
  • Summary – แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวแบบย่อ
  • Full – แสดงข้อมูลโดเมนส่วนตัวทั้งหมด

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการสร้าง report layout ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles