วิธีเปลี่ยนชุดตัวอักษรเริ่มต้นใน Roundcube

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถเปลี่ยนชุดตัวอักษรเริ่มต้นที่ใช้ในการเข้ารหัสตัวอักษรได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Displaying Messages

คลิกที่ Advance Options

เลือกชุดตัวอักษรที่ต้องการเปลี่ยนในหัวข้อ Default Character Set จากนั้นคลิกที่ Save (ในคู่มือนี้จะเลือกเป็น UTF-8)

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเปลี่ยนชุดตัวอักษรที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles