วิธีตรวจสอบประวัติการใช้งาน traffic สำหรับ admin ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Control Panel ของ Plesk ในระดับ admin สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งาน traffic ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Settings

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Statistics

คลิกที่ Traffic History

ระบบจะแสดงประวัติการใช้งาน traffic ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles