วิธีเพิ่มกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรสำหรับ admin ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Control Panel ของ Plesk ในระดับ admin สามารถเพิ่มกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Settings

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Statistics

วิธีที่ 1

คลิกที่ Layouts

คลิกที่ไอคอน delivery ของ Report Layout ที่ต้องการเพิ่มกำหนดการส่งรายงาน

คลิกที่ Add Schedule

ติ๊กถูกที่ Enable

กำหนดรายละเอียดการกำหนดเวลาส่งรายงานที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

 • Deliver frequency – เลือกความถี่ของการส่งรายงานที่ต้องการตั้งค่า
  • Daily – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกวัน
  • Weekly – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกสัปดาห์
  • Monthly – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกเดือน
 • Deliver to – กำหนดเมลปลายทางที่จะให้ส่งรายงาน

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเพิ่มกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว

วิธีที่ 2

เลือก Report Layout ที่ต้องการเพิ่มกำหนดการ

คลิกที่ Schedule

คลิกที่ Add Schedule

ติ๊กถูกที่ Enable

กำหนดรายละเอียดการกำหนดเวลาส่งรายงานที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

 • Deliver frequency – เลือกความถี่ของการส่งรายงานที่ต้องการตั้งค่า
  • Daily – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกวัน
  • Weekly – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกสัปดาห์
  • Monthly – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกเดือน
 • Deliver to – กำหนดเมลปลายทางที่จะให้ส่งรายงาน

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเพิ่มกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles