วิธีแก้ไขกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรสำหรับ admin ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ admin สามารถแก้ไขกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรที่เพิ่มไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Settings

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Statistics

วิธีที่ 1

คลิกที่ Layouts

คลิกที่ไอคอน delivery ของกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการแก้ไข

คลิกที่รายการกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการแก้ไข

กำหนดรายละเอียดการกำหนดเวลาส่งรายงานที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

 • Deliver frequency – เลือกความถี่ของการส่งรายงานที่ต้องการแก้ไข
  • Daily – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกวัน
  • Weekly – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกสัปดาห์
  • Monthly – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกเดือน
 • Deliver to – กำหนดเมลปลายทางที่จะให้ส่งรายงานที่ต้องการเปลี่ยน

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว (จากรูปตัวอย่างจะเป็นการแก้ไขความถี่ของการส่งรายงานจาก Weekly เป็น Daily)

วิธีที่ 2

คลิกที่ Report Layout ที่ต้องการแก้ไขกำหนดการส่งรายงาน

คลิกที่ Schedule

คลิกที่รายการกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการแก้ไข

กำหนดรายละเอียดการกำหนดเวลาส่งรายงานที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

 • Deliver frequency – เลือกความถี่ของการส่งรายงานที่ต้องการแก้ไข
  • Daily – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกวัน
  • Weekly – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกสัปดาห์
  • Monthly – กำหนดให้ส่งรายงานในทุกเดือน
 • Deliver to – กำหนดเมลปลายทางที่จะให้ส่งรายงานที่ต้องการเปลี่ยน

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว (จากรูปตัวอย่างจะเป็นการแก้ไขความถี่ของการส่งรายงานจาก Weekly เป็น Daily)

Was this article helpful?

Related Articles