วิธีลบกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรสำหรับ admin ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ admin สามารถลบกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรที่ไม่ใช้งานแล้วออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Settings

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Statistics

วิธีที่ 1

คลิกที่ Layouts

คลิกที่ไอคอน delivery ของ Report Layout ที่ต้องการลบกำหนดการส่งรายงาน

ติ๊กถูกที่รายการกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบกำหนดการส่งรายงานขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบรายการกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว

วิธีที่ 2

คลิกที่ Report Layout ที่ต้องการลบกำหนดการ

คลิกที่ Schedule

ติ๊กถูกที่รายการกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบกำหนดการส่งรายงานขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบรายการกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles