วิธีปิดการใช้งานกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรสำหรับ admin ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ admin สามารถปิดการใช้งานกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรที่เพิ่มไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Settings

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Statistics

วิธีที่ 1

คลิกที่ Layouts

คลิกที่ไอคอน delivery ของ Report Layout ที่ต้องการปิดใช้งานกำหนดการส่งรายงาน

คลิกที่รายการกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการปิดการใช้งาน

นำติ๊กถูกที่ Enable ออก จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดการใช้งานกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว โดยสถานะกำหนดการดังกล่าวจะเปลี่ยนจาก Enable เป็น Disable และเปลี่ยนความถี่ของการส่งรายงานเป็น Switched off ดังรูปตัวอย่าง

วิธีที่ 2

คลิกที่ Report Layout ที่ต้องการปิดการใช้งานกำหนดการส่งรายงาน

คลิกที่ Schedule

คลิกที่รายการกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการปิดการใช้งาน

นำติ๊กถูกที่ Enable ออก จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดการใช้งานกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว โดยสถานะกำหนดการดังกล่าวจะเปลี่ยนจาก Enable เป็น Disable และเปลี่ยนความถี่ของการส่งรายงานเป็น Switched off ดังรูปตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles