วิธีการคำนวณขนาด folder บน File Manager ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ที่ต้องการคำนวณขนาด folder จาก File Manager สามารถตั้งค่าให้แสดงขนาดของโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

คลิกที่ไอคอน Show settings

กำหนด Folder Sizes เป็น Enable จากนั้นคลิกที่ x

ระบบจะแสดงขนาดของโฟลเดอร์ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles