วิธีลบ filter ใน Roundcube

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถลบ filter ที่ไม่ใช้งานแล้วออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Filters

คลิกที่ filter ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ filter ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบ filter ที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles