วิธีปิด/เปิดการใช้งาน filter ใน Roundcube

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถปิด/เปิดการใช้งาน filter ที่ได้มีการตั้งค่าไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Filters

วิธีปิดการใช้งาน filter

คลิกที่ filter ที่ต้องการปิดการใช้งาน

ตั้ง Filter enable เป็น disable จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดใช้งาน filter ดังกล่าวแล้ว

วิธีเปิดการใช้งาน filter

คลิกที่ filter ที่ต้องการเปิดการใช้งาน

ตั้ง Filter enable เป็น enable จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดใช้งาน filter ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles