วิธีตรวจสอบจำนวนและขนาดข้อความของแต่ละโฟลเดอร์ใน Roundcube

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถตรวจสอบจำนวนและขนาดข้อความที่อยู่ในแต่ละโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Folders

คลิกที่โฟลเดอร์ที่ต้องการตรวจสอบ

ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ของโฟล์เดอร์ดังกล่าวขึ้นมา โดยจำนวนและขนาดข้อความจะอยู่ในหัวข้อ Information ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles