วิธีสร้างโฟลเดอร์ใน Roundcube

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถสร้างโฟลเดอร์เพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Folders

คลิกที่ Create

กำหนดรายละเอียดของโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

  • Folder name – กำหนดชื่อของโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้าง
  • Parent folder – กำหนดโฟลเดอร์หลักของโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้าง
  • List view mode – กำหนดมุมมองภายในโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้าง

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการสร้างโฟลเดอร์ดังกล่าวขึ้นมาแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles