วิธีลบโฟลเดอร์ใน Roundcube

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถลบโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Folders

คลิกที่โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบโฟลเดอร์ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบโฟลเดอร์ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles