วิธีล้างข้อความทั้งหมดของแต่ละโฟลเดอร์ใน Roundcube

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถล้างข้อความทั้งหมดของแต่ละโฟลเดอร์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Folders

คลิกที่โฟลเดอร์ที่ต้องการล้างข้อความ

คลิกที่ Empty

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการล้างข้อความในโฟลเดอร์ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการล้างข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles