วิธีแตกไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

ส่วนใหญ่ไฟล์ที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้น จะแนะนำให้ผู้ใช้บีบอัดไฟล์เป็นไฟล์เดียวกันเพื่อให้มีขนาดไฟล์ที่เล็กลงและเพิ่มความรวดเร็วในการอัปโหลด แต่ไฟล์ที่ได้บีบอัดเหล่านั้นจะไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที ซึ่งจะต้องแตกไฟล์ (extract file) เหล่านั้นออกมาก่อน โดยผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถแตกไฟล์ผ่าน File Manager ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการแตกไฟล์

คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการแตกไฟล์

คลิกที่ Extract

ระบบจะแสดงหน้าต่างการแตกไฟล์ขึ้นมา ให้คลิกที่ EXTRACT

ระบบจะแจ้งว่าได้แตกไฟล์ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles