การ Backup & Restore DirectAdmin Control Panel

สำหรับท่านที่ต้องการอัพเดทเวอร์ชั่น DirectAdmin แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าพออัพเดทไปแล้วจะมีปัญหาหรือไม่
ขั้นแรกก่อนทำการ Update Version DirectAdmin ผ่าน Control Panel ให้ ssh เข้ายัง Server จากนั้น
cd /usr/local/directadmin

ทำการ Backup ไฟล์ update.tar.gz โดยใช้คำสั่ง
cp update.tar.gz ./update.tar.gz.bak

จากนั้นให้ Downlaod ไฟล์ update.tar.gz.bak เก็บไว้ หรือทำการสำรองเก็บไว้บน Server ณ จุดใดก็ได้
ส่วนตัวผมเองจะเก็บไว้ที่ /root/dabackup ครับโดยสร้าง Directory dabackup ก่อน
mkdir /root/dabackup

แล้วย้ายไฟล์ที่สำรองมาเก็บไว้
mv update.tar.gz.bak /root/dabackup

แล้วค่อยทำการอัพเดท DirectAdmin อย่างมั่นใจผ่าน Control Panel ครับ

—— เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนหลังจากนี้เป็นการ Restore ——

หาก Update เรียบร้อยแล้วพบปัญหาในการใช้งาน ให้ทำการ
ลบไฟล์ที่เราทำการอัพเดทไว้แล้ว
rm /usr/local/directadmin/update.tar.gz

คัดลอกไฟล์ที่เราเก็บสำรองไว้มาที่ /usr/local/directadmin
cp /root/dabackup/update.tar.gz.bak /usr/local/directadmin

เปลี่ยนชื่อที่เรา backup กลับมาเป็น update.tar.gz
mv update.tar.gz.bak ./update.tar.gz

เริ่มสั่ง Update โดยใช้ไฟล์ Update ที่เราสำรองไว้
tar xvzf update.tar.gz<br> ./directadmin p<br> cd scripts<br> ./update.sh<br> service directadmin restart

เป็นอันเรียบร้อยครับ

Was this article helpful?

Related Articles