วิธีลบ-กู้คืนสถานะผู้ใช้ที่ถูกลบใน Admin Console

ในกรณีที่ผู้ใช้ได้ลาออกจากองค์กร/บริษัทไปแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถทำการลบบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้รายนั้นได้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบไฟล์ ปฏิทิน และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ก่อนที่จะลบผู้ใช้รายนั้นออก และยังสามารถทำการโอนข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้อื่น หรือต้องการส่งออกข้อมูลโดยใช้วิธีอื่น

*** หมายเหตุ: ก่อนเริ่มต้นลบบัญชีผู้ใช้ให้ทำการ โอนการเป็นเจ้าของไฟล์ หรือ ส่งออกข้อมูล ที่ต้องการจากบัญชีของผู้ใช้ โดยสามารถโอนข้อมูลในไดรฟ์, Google+ และ Google My Business ในระหว่างกระบวนการลบได้ ***

วิธีการลบผู้ใช้

1. ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

4. เลือก Users (ผู้ใช้งาน)

5. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการลบทำได้โดย เลือกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่  เพิ่มเติม

6. เลือก DELETE

7. ระบบจะขึ้นข้อความเตือนว่า ให้ทำการโอนย้ายข้อมูลของผู้ใช้รายนี้เสียก่อน โดยให้เลือกข้อมูลที่ต้องการโอน (Select data to transfer) ประกอบด้วย หากไม่ต้องการโอนย้ายข้อมูลก็ไม่ต้องเลือกข้อมูลใดๆ เลย

  • ข้อมูลจาก Google Drive และ Google Docs ซึ่งถ้าหากต้องการโอนย้ายข้อมูลที่ไม่ได้แชร์ ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ (Also include data that is not shared with anyone)
  • ข้อมูลจาก Calendar (ปฏิทิน) ซึ่งถ้าหากต้องการโอนข้อมูลของผู้ใช้ที่ต้องการลบในปฏิทินนี้ ให้ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ (Also Release all calendar resources booked in event organized by this user )
  • ข้อมูลจากเพจ Google+  ซึ่งข้อมูลข้อมูลจากบัญชีทั้งหมดจะถูกโอนไปยังเจ้าของคนใหม่ ซึ่งรวมถึงเพจ Google+ และ Google My Business

จากนั้นให้เลือก ASSIGN A NEW OWNER FOR THIS DATA (กำหนดผู้ใช้ใหม่สำหรับข้อมูลนี้)

8. ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนจะทำการย้ายข้อมูลจากอีเมลผู้ใช้ที่ต้องการจะลบไปยังอีเมลของผู้ใช้ใหม่ จากนั้นให้คลิก TRANSFER DATA AND DELETE ACCOUNT(ทำการย้ายข้อมูล และลบบัญชีผู้ใช้)

9. ระบบจะทำการลบข้อมูลผู้ใช้ออก

หมายเหตุ : ***

  • Google จะทำการลบข้อมูลที่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ใช้รายอื่น โดยจะลบไฟล์ Google ไดรฟ์หลังจากผ่านไป 20 วัน 
  • ข้อมูลที่โอน หมายถึง ไฟล์ทุกประเภท ไม่ใช่แต่เฉพาะ Google เอกสาร, ชีต, สไลด์ และอื่นๆ
  • ผู้ดูแลระบบสามารถกู้คืนบัญชีที่เพิ่งลบไปไม่เกิน 20 วัน หลังจากผ่าน 20 วันไปแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนบัญชีที่ลบแล้วได้

วิธีการกู้ข้อมูลผู้ใช้ที่ลบไปแล้ว

1.ในหน้า Admin Console เลือก Users (ผู้ใช้งาน)

2. คลิกที่ตัวกรอง ดังรูป

3. เลือก Recently deleted users

4. เลือกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการกู้คืน จากนั้นคลิกที่   Restore  (อยู่มุมบนด้านขวา)

5. ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งให้ทราบว่าได้ทำการกู้คืนข้อมูลผู้ใช้แล้ว โดยจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการคืนค่า

6. ระบบทำการกู้คืนข้อมูลผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles