วิธีกำหนดค่า SPF สำหรับบริการ Google G Suite

SPF (Sender Policy Framework) เป็นระบบที่ช่วยป้องกันการดักจับ Spam Mail ซึ่งเจ้าของโดเมนจะทำการเพิ่มระเบียน SPF Record ด้วยการระบุว่าอีเมลที่ส่งมานั้นมาจากเครื่อง serverใด หมายเลข IP ใด ซึ่งถ้าหากทำการตรวจสอบอีเมลที่ส่งมาแล้วพบว่าเป็น Spam Mail อีเมลนั้นจะถูกคัดแยกไปอยู่ในกลุ่มของ Spam mail

สำหรับขั้นตอนการตั้งค่า SPF มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนที่ผู้ใช้บริการ hosting อยู่

2. เข้าสู่หน้าระบบการจัดการ DNS โดยหน้านี้อาจจะใช้ชื่อ   การจัดการ DNS, การจัดการเซิร์ฟเวอร์ชื่อ หรือการตั้งค่าขั้นสูง แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ hosting

3. ระเบียน TXT ให้ใส่ “v=spf1 include:_spf.google.com ~all”

4. ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

*** หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า SPF แล้วจะใช้เวลารอการอัพเดทประมาณ 24-48 ชั่วโมง ***

เมื่อค่า SPF อัพเดทแล้วขั้นตอนต่อไปคือ การตั้งค่า DKIM 

Was this article helpful?

Related Articles