วิธีตั้งค่า MX ของ Google G Suite

ขั้นตอนการทำ MX มีขั้นตอน ดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบบัญชีโดเมนที่ผู้ใช้บริการ hosting อยู่

2. เข้าสู่หน้าระบบการจัดการ DNS โดยหน้านี้อาจจะใช้ชื่อ   การจัดการ DNS, การจัดการเซิร์ฟเวอร์ชื่อ หรือการตั้งค่าขั้นสูง แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ hosting

3. ระบุค่า Domain ที่ช่อง Name จากนั้นเพิ่มค่า MX Records ที่ได้รับมาจาก Google เข้าไปแทนที่ โดยกรอกทีละบรรทัด เลือก Value แล้วกด Add (อย่าลืมเติมจุดข้างหลังค่า Name ที่ได้มา สังเกตุตัวอย่างดังรูป ว่าต้องเติมจุดซ้ำทุกครั้ง หลัง COM. )

หากค่าตัวเลข หรือค่า Priority ที่ Google ระบุให้มา นั้นต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่เราจะใส่ได้ ที่ 0 10 20 30 40 … แต่ Google ระบุมาให้ที่ 1 5 10 .. นั้นให้คุณระบุค่าเรียงตามลำดับความมากน้อยได้เอง เช่น ใส่ค่า 10 แทนค่า 1 จากนั้นใส่ค่า 20 แทนค่า 5 และใส่ค่า 30 แทนค่า 10 ตามลำดับ

4.เพิ่มระเบียน MX สำหรับเซิร์ฟเวอร์เมลของ Google
แต่ถ้าผู้ให้บริการ hosting ของคุณจำกัดจำนวนระเบียน MX ไว้ ให้เพิ่ม 2 ระเบียนแรกในตารางต่อไปนี้

ค่าที่ต้องกรอกใน MX ของ G Suite

ชื่อ/โฮสต์/ชื่อแทน Time to Live (TTL*) ประเภทระเบียน ลำดับความสำคัญ ค่า/คำตอบ/ปลายทาง
@ หรือปล่อยว่าง 3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ หรือปล่อยว่าง 3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ หรือปล่อยว่าง 3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ หรือปล่อยว่าง 3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ หรือปล่อยว่าง 3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

อ้างอิงจาก : google

*** หมายเหตุ *** ไม่ว่าโฮสต์ของโดเมนคุณจะใช้วิธีระบุลำดับความสำคัญแบบใดก็ตาม ASPMX.L.GOOGLE.COM ต้องเป็นระเบียนที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด

ถ้าผู้ให้บริการ hosting ของท่านกำหนดค่าลำดับความสำคัญโดยใช้ตัวเลข ให้เลือกตัวเลขต่ำสุด (ลำดับความสำคัญสูงสุด) สำหรับ ASPMX.L.GOOGLE.COM ดังที่ปรากฏในตารางข้างต้น

ถ้าผู้ให้บริการ hosting ของท่านใช้วิธีการอื่นในการกำหนดลำดับความสำคัญ โปรดดำเนินการตามวิธีการของผู้ให้บริการ hosting ของท่านเพื่อระบุให้ ASPMX.L.GOOGLE.COM เป็นเซิร์ฟเวอร์หลัก

ถ้าผู้ให้บริการ hosting ของท่านกำหนดให้มีระเบียน MX เพียงระเบียนเดียวหรือไม่อนุญาตให้จัดอันดับ ให้ป้อน ASPMX.L.GOOGLE.COM เป็นระเบียน MX

5. ในกรณีที่ต้องยืนยันโดเมน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นอีกรอบ จากนั้นทำการยืนยันเพื่อบันทึกค่า MX โดยทำการ copy ระเบียนทั้งหมด (ที่ลงท้ายด้วย mx-verification.google.com) นำไปวางไว้ที่คอลัมน์ ค่า/คำตอบ/ปลายทาง จากนั้นทำการตรวจสอบว่าค่า priority ที่จะบันทึกนี้ มีค่าเท่ากับ 15 หรือมากกว่า
สำหรับในกรณีที่ ได้รับการยืนยันด้วยวิธีอื่นให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย

6.บันทึกการเปลี่ยนแปลง
โดยปกติแล้วอีเมลจะสามารถใช้งานรับ-ส่งได้ภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากทำการบันทึกการตั้งค่าแล้ว

แก้ปัญหาไม่ได้รับอีเมลเนื่องจากใส่ค่า MX ผิด
หากผู้ใช้ยังไม่ได้รับอีเมลใน G Suite สาเหตุเกิดจากการตั้งค่าระเบียน MX ผิด ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขดังต่อไปนี้
1. ให้ทำการรอ 72 ชั่วโมงจึงจะสามารถใช้งานอีเมลได้ หรือถ้าหากมีการบันทึกค่า MX ใหม่ก่อนที่จะแก้ไขปัญหารับอีเมลไม่ได้ ให้ทำการตรวจสอบค่าของระเบียนก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง
2. ตรวจสอบระเบียน MX ว่าถูกต้องหรือไม่ วิธีตรวจสอบทำได้โดย
2.1 login เข้าสู่ระบบ Admin Console โดยใส่อีเมลผู้ใช้จากนั้นกดปุ่ม Next

2.2 ใส่รหัสผ่านผู้ใช้ จากนั้นกด Next

2.3 ที่หน้า Admin Console เลือก Apps

2.4 เลือก G Suite

2.5 เลือก Gmail

2.6 เลือก User settings

2.7 เลือกชื่อโดเมน

2.8 ดูระเบียน MX ที่ใช้กับชื่อโดเมนของคุณ ถ้าหากไม่เหมือนกันกับข้อความด้านล่าง ให้ทำการแก้ไขระเบียนใน DNS Setting

3. การที่ไม่สามารถหาค่าระเบียน MX เจอ นั้นอาจส่งผลต่อการส่งอีเมล ซึ่งข้อมูลชื่อผู้ให้บริการ hosting ที่ใช้งานอยู่นั้น บางทีอาจจะต้องใช้เครื่องหมาย @ ลงในตารางข้อมูลระเบียน MX ด้วย สำหรับวิธีการการตั้งค่า MX ของผู้ให้บริการแต่ละรายสามรถดูได้ที่ ตั้งค่าระเบียน MX (ขั้นตอนเฉพาะแต่ละโฮสต์)

Was this article helpful?

Related Articles