วิธีเปลี่ยน logo ขององค์กร/บริษัทสำหรับ Admin Console

ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนรูปภาพ Logo บริษัท/องค์กรได้ ซึ่งสามารถทำได้ใน Admin Console โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

4. เมื่อเข้าสู่หน้า Admin Console ให้เลือก Company Profile

5. คลิกที่ Personalization

6. เลือก Custom logo โดยไฟล์ภาพจะต้องนามสกุล .PNG หรือ .GIF โดยขนาดภาพ 320 x 132 pixels และต้องไม่เกิน 30 KB

7. คลิกที่ CHOOSE FILE

8. เลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม UPLOAD

9. ภาพ Logo ที่เลือกจะแสดง ดังรูป

*** หมายเหตุ : ถ้าไม่เห็นโลโก้ที่ทำการ Upload ขึ้นไปแล้ว ให้ทำการรีเฟรชเบราว์เซอร์ หรือล้างแคชของเบราว์เซอร์ ***

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ Logo ของ Google

  1. สามารถใช้คำว่า “สนับสนุนโดย Google” สามารถวางไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในหน้าเว็บ และส่วนใดของ Logo ก็ได้
  2. Logo ห้ามมีคำว่า Google, Gmail, Google Talk หรือคำที่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google ยกเว้นคำว่า “สนับสนุนโดย Google”
  3. ห้ามใช้ หรือ ห้ามมี Logo ของ Google, Logo ของ Gmail หรือ Logo อื่นๆ ของ Google ใน Logo ที่ผู้ใช้กำหนดเอง
  4. ห้ามใช้รูปภาพที่ผิดกฎหมายหรือมีลิขสิทธิ์

10. ภาพ Logo ของบริษัท/องค์กร ที่กำหนดจะปรากฏ ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles