วิธีสร้างกลุ่ม Organization สำหรับ Google G Suite ใน Admin Console

การสร้างองค์กร หรือ Organization เป็นการสร้างกลุ่มของหน่วยงานโดยอาจจะแบ่งเป็นแผนกต่างๆ การแยกผู้ใช้ออกเป็นกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการจัดการ หรือใช้งาน ซึ่งถ้าหากมีการแยกหน่วยงานเป็นกลุ่มๆ การกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ ก็สามารถทำได้ขึ้น โดยไม่ต้องมานั่งกำหนดสิทธิ์ทีละคน เพราะสามารถเลือกทำเป็นแผนกได้เลย ขั้นตอนการทำ มีดังนี้

1. ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

4. เมื่อเข้าสู่หน้า Admin Console ให้เลือก Users

5. หน้า Users จะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานในโดเมนนี้

6. ที่ By Organization คลิกที่       จากนั้นเลือก Add sub organization

7. ทำการกรอกข้อมูลดังนี้ตามลำดับ

  • Name of the organization : ใส่ชื่อแผนก/กลุ่มย่อย
  • Description : ใส่คำอธิบาย

คลิกที่    เพื่อเลือกว่าแผนก/กลุ่มย่อยนี้จะอยู่ภายใต้โดเมนใด จากนั้นคลิกที่ CREATE ORGANIZATION

8. ชื่อแผนก/กลุ่มย่อย จะถูกสร้างขึ้น ดังรูป

9. ที่ By Organization เลือกโดเมนที่ต้องการ จากนั้นเลือกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ ดังรูป

10. ที่มุมขวามือคลิกที่ไอคอน    Move to another organization

12. เลือกแผนก/กลุ่มย่อยที่ต้องการ

13. ระบบจะขึ้นข้อความเพื่อยืนยันว่าต้องการย้ายใช่หรือไม่ ถ้าต้องการย้ายให้กดปุ่ม CONFIRM

14. ชื่อผู้ใช้จะถูกย้ายไปอยู่ในแผนก/กลุ่มย่อย ที่ต้องการ

หมายเหตุ: การสร้างองค์กร หรือ Organization นั้นไม่เหมือนกับการสร้าง Group เพราะ Organization แค้ช่วยในการจัดหมวดหมู่ผู้ใช้เท่านั้น

Was this article helpful?

Related Articles