วิธีตั้งค่าและแชร์ Google Calendar ใน Google G Suite

สำหรับผู้ใช้ Google G Suite ทาง Google ได้มีบริการ Google Calendar ให้หน่วยงาน/องค์กรสามารถใช้งานร่วมกันได้ Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ที่สามารถให้หน่วยงาน/องค์กรสามารถแชร์ข้อมูลวันหยุด การนัดหมาย การประชุม หรืออื่นๆ ทำให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กร/หน่วยงานนั้นสามารถทราบข้อมูล หรือ กำหนดการ งานต่างๆ ได้ สำหรับขั้นตอนการตั้งค่า มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2. ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3. ที่มุมบนขวา คลิกที่ Google Apps รูป 

4. เลือก Calendar

5. วิธีสร้างทำได้ 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1 คลิกวันที่ต้องการสร้างการนัดหมาย ดังรูป ถ้าเลือกวิธีที่ 1 ระบบจะขึ้นกล่องข้อความให้ใส่ข้อความดังนี้

 • Add title and time : ให้ใส่หัวเรื่อง และเวลา
 • ที่รูปนาฬิกาให้ใส่เวลาที่ต้องนัดหมาย
 • หากไม่ต้องการใส่รายละเอียดอื่นให้กด SAVE แต่ถ้าต้องการตั้งค่าเพิ่ม ให้กดปุ่ม More Options (สำหรับรายละเอียดของ More Options สามารถดูได้ในข้อที่ 6 เป็นต้นไป)


วิธีที่ 2 คลิกที่รูป  Create Event ที่อยู่มุมขวามือ ดังรูป

6. เมื่อเลือกวิธีที่ 2 create event ให้ใส่กรอกรายละเอียดดังนี้

 1. Add title : ใส่หัวข้อการนัดหมาย
 2. ใส่วันที่ต้องการนัดหมาย
 3. ใส่เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด
 4. กำหนด Time Zone
 5. ใส่สถานที่ต้องการนัดหมาย
 6. กำหนดการแจ้งเตือนสามารถตั้งแจ้งเตือนล่วงหน้าได้
 7. ชื่อหรือบัญชีผู้ที่จัดหมาย โดยสามารถเลือกสีได้
 8. คำอธิบายการนัดหมาย
 9. ต้องการเพิ่มบุคคลเข้าร่วมหรือไม่ ถ้าต้องการให้พิมพ์อีเมล์ของผู้ที่ต้องการให้เข้าร่วมจากนั้นกด Enter
 10. ตั้งค่าของผู้ที่เข้าร่วม ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมสามารถดำเนินการ แก้ไขกำหนดการ เชิญผู้อื่นเข้าร่วม และสามารถเห็นรายชื่อผู้เข้าร่วม

จากนั้นกดปุ่ม SAVE

7. ระบบจะขึ้นข้อความถามว่าต้องการส่งคำเชิญไปยังผู้เข้าร่วมที่เรากำหนดหรือไม่ ถ้าต้องการให้กด SEND

8. การนัดหมายที่เราได้สร้างขึ้นจะปรากฏในปฏิทิน ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles