วิธีตั้งค่าการแชร์ Email Contact ใน Google G Suite

การแชร์ Email Contact เรียกอีกอย่างว่า Contact Delegation คือการที่ผู้ใช้งานอีเมลต้องการที่จะแชร์ข้อมูลรายชื่อที่ติดต่อของผู้ใช้ให้กับบุคคลอื่น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3. คลิกที่เมนู Mail เลือก Contact

4. คลิกที่ More เลือก Manage delegation settings

5. ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาโดยมีรายละเอียดดังนี้

  1.  เป็นลิงค์ ผู้ใช้สามารถทำการ Copy แล้วนำไปวางไว้ให้คนอื่นได้
  2. ให้ใส่รายชื่อ หรืออีเมลของผู้ที่ต้องการแชร์ Contact ไปให้ ซึ่งบุคคลที่ผู้ใช้ทำการแชร์ข้อมูล Contact ไปให้สามารถทำการแก้ไขข้อมูล Contact ได้

จากนั้นคลิกที่ Send

6. ระบบจะแสดงชื่อบุคคลที่ต้องการแชร์ข้อมูล Contact ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม Done

7. ผู้ที่ถูกแชร์อีเมลไปให้ ระบบจะขึ้นแสดงข้อมูล Contact ที่ผู้ใช้แชร์มา ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles