วิธีเปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติใน Gmail

Enable auto reply mail Gmail

สำหรับผู้ใช้งานอีเมล Gmail ที่ไม่สามารถทำการตอบกลับเมลได้ในทันที โดยสามารถเปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail

คลิกที่ไอคอน Settings

คลิกที่ See all settings

คลิกที่ Vacation responder on ในหัวข้อ Vacation responder:

กำหนดรายละเอียดของเมลตอบกลับอัตโนมัติ

  • First day: – กำหนดวันเริ่มทำงานของเมลตอบกลับอัตโนมัติ
  • Last day: – หากต้องการให้มีวันสิ้นสุดการทำงานของเมลตอบกลับอัตโนมัติ ให้ติ๊กถูกที่หน้าหัวข้อ Last day: จากนั้นให้กำหนดวันสิ้นสุดการทำงานของเมลตอบกลับอัตโนมัติ
  • Subject: – กำหนดหัวเรื่องของเมลตอบกลับอัตโนมัติ

กรณีที่กำหนดเนื้อหาของเมลตอบกลับอัตโนมัติด้วยข้อความธรรมดา

คลิกที่ << Plain Text

กำหนดเนื้อหาของเมลตอบกลับอัตโนมัติในหัวข้อ Message: และหากต้องการให้ส่งเมลตอบกลับอัตโนมัติเฉพาะผู้ที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้ติ๊กถูกที่หน้า Only send a response to people in my Contacts จากนั้นคลิกที่ Save Changes

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติแล้ว

กรณีที่กำหนดเนื้อหาของเมลตอบกลับอัตโนมัติด้วยข้อความที่มีความหลากหลาย

คลิกที่ Rich formatting >>

กำหนดเนื้อหาของเมลตอบกลับอัตโนมัติ กำหนดรูปแบบข้อความหรือเพิ่มไฟล์แนบไปยังเมลตอบกลับอัตโนมัติ และหากต้องการให้ส่งเมลตอบกลับอัตโนมัติเฉพาะผู้ที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้ติ๊กถูกที่หน้า Only send a response to people in my Contacts จากนั้นคลิกที่ Save Changes

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดใช้งานเมลตอบกลับอัตโนมัติแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles