วิธีส่งอีเมลจากที่อยู่อื่นหรือชื่อแทนสำหรับ Google G Suite

ถ้าหากผู้ใช้ต้องการส่งอีเมลจากอีเมลอื่นที่ไม่ใช่ Gmail ไม่ว่าจะเป็น อีเมลจากที่ทำงาน สถานศึกษา หรือที่อยู่ Gmail อื่น ผู้ใช้สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังต่อไปนี้

1. ให้ Login เข้าสู่หน้า หน้าอีเมล

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3. คลิกที่ การตั้งค่า Settingsand then ที่อยู่มุมขวาบน เลือก Setting

4. ที่แท็บ Accounts and Import หรือ แท็บ Accounts ในส่วนของ Send mail as คลิกที่ Add another email address.

5. ทำการกรอกรายละเอียดดังนี้

  • Name : ใส่ชื่อผู้ใช้
  • Email address : ใส่อีเมลอื่นของผู้ใช้ที่ต้องการใช้ในการส่งอีเมล

จากนั้นกดปุ่ม Next Step

6.ทำการกรอกรายละเอียด ดังนี้

  • SMTP Server : ป้อนเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของผู้ใช้ เช่น smtp.live.com หรือ smtp.yourschool.edu
  • Port : ใส่พอร์ตอีเมลของผู้ใช้
  • Username :
  • Password :
  • เลือก Secure connection using TLS

จากนั้นคลิกเลือก Add Account

7. ทำการยืนยันอีเมล มีขั้นตอนการทำดังนี้

7.1 ทำการ Login เข้าสู่อีเมลที่ต้องการใช้ ในกรณีนี้ของยกตัวอย่างอีเมลของ hotmail

7.2 ใน Inbox จะมีอีเมลที่ส่งเข้ามาจาก Gmail ให้เปิดข้อความยืนยันที่ได้รับจาก Gmail จากนั้นคลิกที่ Link เพื่อทำการยืนยัน
หมายเหตุ : หากดูเมลใน Inbox ไม่พบ ให้ดูที่ Junk Mail แทน

7.3 คลิก Confirm เพื่อทำการยืนยัน

7.4 ระบบจะแจ้งว่าการยืนยันสำเร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ Link เพื่อกลับไปสู่หน้า Gmail

8.ทดสอบลองเขียนจดหมาย ไปที่ Compose

9. ที่ From หรือชื่อผู้ส่ง ให้คลิกที่  จากนั้นเลือกอีเมลที่ได้ทำการเพิ่มเข้าไป

Was this article helpful?

Related Articles