วิธีทำ 301 Redirect บน Apache Web Server

301 Redirect Apache Web Server

การทำ 301 Redirect เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายที่อยู่ของเว็บไซต์ไปยัง URL อื่น สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนเส้นทางของผู้ชม และ search engine จากหน้า URL เดิมไปยังที่ URL ใหม่ หรือโดเมนใหม่เลย เวลาผู้ชมหรือ search engine เข้ามายัง URL เก่าที่มีการทำ 301 Redirect ไว้ก็จะถูกพาไปยัง URL ของเว็บไซต์ใหม่โดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ของการทำ 301 Redirect นั้นไม่ได้มีเพียงแค่พาผู้ชมไปยังเว็บไซต์ใหม่โดยอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีก เช่น

  • ไม่ทำให้เกิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซ้ำกัน 2 เว็บไซต์ (Duplicated Content) ซึ่งไม่เป็นผลดีในสายตา Search Engine
  • เว็บไซต์เดิมที่มีค่า PageRank และคะแนน SEO อยู่แล้ว จะส่งผ่าน PageRank และคะแนน SEO ไปยังเว็บไซต์ใหม่
  • ลิงก์จากเว็บไซต์ภายนอกที่ลิงก์เข้ามายังหน้าอื่นๆ นอกจากหน้า index จะถูก redirect ไปยังเว็บไซต์ใหม่ โดยไม่เกิด Error 404 File Not Found

วิธีนี้เหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน (เช่น เปลี่ยนชื่อโดเมนจาก aaa.com ไปเป็น bbb.com)

และสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยน URL นึงไปอีก URL นึง (เช่น เปลี่ยน URL จาก sandbox.com/old-url.html ไปเป็น sandbox.com/new-url.html)

โดยโค้ดสำหรับการ redirect จะมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่

สำหรับ redirect โดเมน (เปลี่ยน https://www.newdomain.com เป็นชื่อโดเมนที่จะ redirect)

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) https://www.newdomain.com/$1 [R=301,L]

สำหรับ redirect URL ภายโดเมน (เปลี่ยน oldpage.html เป็น URL ของเว็บไซต์เก่า และเปลี่ยน http://www.sandbox.com/newpage.html เป็น URL ใหม่ที่จะ redirect)

Redirect 301 /oldpage.html http://www.sandbox.com/newpage.html

กรณีที่เว็บไซต์ไม่มีไฟล์ .htaccess

สร้างไฟล์ .htaccess ขึ้นมา

เพิ่มโค้ด 301 redirect เข้าไป จากนั้นกดเซฟ

อัพโหลดไฟล์ .htaccess ไปที่ directory หลักของเว็บไซต์เก่า (ถ้า control panel เป็น Plesk ก็วางไว้ใน httpdocs หรือถ้าเป็น DirectAdmin ก็วางไว้ใน public_html)

กรณีที่เว็บไซต์มีไฟล์ .htaccess อยู่แล้ว

เปิดไฟล์ .htaccess ขึ้นมา

เพิ่มโค้ด 301 redirect เข้าไปที่ตอนต้นของไฟล์ (เปลี่ยน https://www.newdomain.com เป็นชื่อโดเมนที่จะ redirect) จากนั้นกดเซฟ

Was this article helpful?

Related Articles