วิธีเปลี่ยน background ใน Gmail

ในส่วนของ Google mail ผู้ใช้สามารถที่จะเปลี่ยน Theme หรือภาพพื้นหลังได้ วิิธีการตั้งค่า มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3. เมื่อเข้าสู่หน้า Inbox ให้คลิกที่     เลือก Themes

4. เลือก Theme ที่ต้องการจากนั้นกด Save แต่ถ้าหากต้องการใช้รูปที่มีในเครื่องให้เลือก My Photo

5. ภาพพื้นหลังจะเปลี่ยนดังรูป

6. ในกรณีที่เลือก My Photo มีรายละเอียดดังนี้

  • Feature :  theme ที่มีของ Google
  • My Photos: ภาพที่เก็บไว้ใน Google
  • Upload a photo: อัพโหลดรูปจากเครื่องคอม
  • Paste a URL : ใช้ภาพจากลิงค์ URL
  • Recently selected : คือการเลือกจาก Theme ที่เราเคยใช้มาแล้ว

ในกนณีนี้เลือกใช้ Upload a photo จากนั้นคลิกที่ Select a photo from your computer หรือเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการลากเข้ามาใส่ก็ได้

7. ภาพที่เราเลือกจะมาปรากฏที่หน้า Pick your theme จากนั้นกดปุ่ม Save

8. จะได้ Theme ที่เราต้องการ ดังรูป

 

 

Was this article helpful?

Related Articles