วิธีเปลี่ยนธีมใน Gmail

Setting change themes Gmail

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Gmail สามารถเปลี่ยนธีมอื่นๆ ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail

คลิกที่ไอคอน Settings

คลิกที่ View all ในหัวข้อ Themes

เลือกธีมที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะดำเนินการเปลี่ยนธีมของ Gmail ดังรูปตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles