วิธีการเปลี่ยนมาใช้ Google Public DNS

หากคุณพบปัญหาโดเมนที่จดทะเบียนใหม่ หรือโอนย้าย Server แล้วโดเมนไม่ออนไลน์ซักที ปัญหานี้เกิดขึ้นจาก DNS Server ของผู้ให้บริการ Internet ของคุณทำงานช้า มีรอบการอัพเดทข้อมูลโดเมนช้า ปรกติจะใช้เวลาอัพเดทราวๆ 24-48 ชั่วโมง

แนวทางการแก้ไข
คุณสามารถเปลี่ยนจากการใช้ DNS ของผู้ให้บริการ Internet ของคุณมาใช้ Google Public DNS ได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ:
     – คู่มือนี้สำหรับ Windows 7, 8 และ 10 เท่านั้น
     – Google Public DNS มีรอบการ Update DNS ที่ 1-2 ชั่วโมง หรือเร็วกกว่านั้น

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการในการเปลี่ยน Google DNS มี่ขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าสู่ Control Panel

2. เลือก Network and Sharing Center

3. ที่ Connections: คลิกที่ Ehernet (บางเครื่องอาจเป็น Local Area Connection)

4. คลิกที่ Properties

5.ดับเบิลคลิกที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

6.เลือก Use the following DNS server addresses: ถ้าหากมีค่า DNS อยู่ให้จดเก็บไว้ก่อน เผื่ออาจจะต้องกลับไปใช้ค่า DNS เดิม จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดดังนี้

  • Preferred DNS server: ให้ใส่ค่า 8.8.8.8
  • Alternate DNS server: ให้ใส่ค่า 8.8.4.4

จากนั้นกด OK

Was this article helpful?

Related Articles