วิธีลบ Log ใน Magento

ใน Magento จะมีตารางบันทึกการเข้าใช้งานระบบ ภายในตารางจะเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของลูกค้า และสินค้าที่ถูกนำมาเปรียบเทียบบ่อยๆ เมื่อข้อมูลในตารางมีมากขึ้นอาจทำให้เว็บทำงานช้าลง ดังนั้น การลบ Log อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เว็บทำงานได้เร็วขึ้น

หมายเหตุ: ก่อนที่จะทำการลบ หรือกระทำการใดๆ ในฐานข้อมูล ควรทำการสำรองข้อมูลไว้ก่อน

ตาราง Log ที่เก็บข้อมูลของ Magento ได้แก่

log_customer
log_visitor
log_visitor_info
log_url
log_url_info
log_quote
report_viewed_product_index
report_compared_product_index
report_event
catalog_compare_item

วิธีการลบข้อมูล Log ใน Magento มี 3 วิธี
วิธีที่ 1 ลบ Log ใน Magento Administrator 
1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Admin ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณโดยพิมพ์ ชื่อเว็บของคุณแล้วตามด้วย magento/index.php/admin123 (ชื่อที่คุณตั้งไว้ในตอนติดตั้งโปรแกรม) เช่น
http://yourdomain.com/magento/index.php/admin123

โดยใช้ชื่อ Username กับ Password  จากนั้นกดปุ่ม Login

2. ในหน้า Magento Admin Panel เลือก แท้บ  System เลือก Configuration

3. ที่แถบเมนูทางซ้ายมือ หัวข้อ Advance เลือก System

4. คลิกที่ Log ในหัวข้อ Enable Log Cleaning ให้เลือกเป็น Yes

5. ที่ Save Log, Day (จำนวนวันที่ต้องการบันทึก Log) ให้ใส่จำนวนวันที่ต้องการบันทึก Log เก็บไว้ ในตัวอย่างใส่ประมาณ 15 วัน
จากนั้น กดปุ่ม Save Config เพื่อบันทึกการตั้งค่า

วิธีที่ 2 ลบ Log ใน log.php ที่อยู่ใน ../shell directory
สามารถตั้งค่าใน shell utility log.php โดยตั้งค่าให้เป็น คำสั่งที่จะทำงานตามเวลาที่กำหนด หรือสามารถรันคำสั่งให้ลบได้ทันที ขั้นตอนการทำ มีดังนี้
1. ที่ Magento root directory พิมพ์

php -f shell/log.php clean
2. ใช้คำสั่ง –days เพื่อกำหนดจำนวนวันที่บันทึก

วิธีที่ 3 ลบ Log ใน phpMyAdmin
วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการลบข้อมูลสามารถทำได้ง่ายๆ และทำได้เร็วกว่าใช้เครื่องมือของ Magento อีกทั้งยังสามารถลบตารางฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในเครื่องมือของ Magento อีกด้วย วิธีนี้ยังช่วยลดข้อมูลที่อยู่ในตาราง ทำให้ขนาดของฐานข้อมูลลดลงถึง 95% ทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้เร็วขึ้นอีกด้วย สำหรับขั้นตอนการทำมี ดังนี้
1. ทำการ login เข้าสู่ DirectAdmin Control Panel ที่เว็บไซต์ของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222
ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. ที่ Advanced Features เลือก phpMyAdmin

3.ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Login

4. คลิกที่ ฐานข้อมูลที่ต้องการ ใส่เครื่องหมายถูกหน้าตาราง ดังต่อไปนี้
dataflow_batch_export
dataflow_batch_import
log_customer
log_quote
log_summary
log_summary_type
log_url
log_url_info
log_visitor
log_visitor_info
log_visitor_online
report_viewed_product_index
report_compared_product_index
report_event

5. ที่ด้านล่างของตารางฐานข้อมูล เลือกเมนู Empty ในกล่อง Drop Down

6. ระบบจะขึ้นข้อความเตือนว่าต้องการให้ลบข้อมูลตารางที่เลือกไว้หรือไม่ ถ้าต้องการลบให้ตอบ Yes

7. เมือระบบทำการลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ที่แท้บ Structure ให้เลือกตารางข้อมูลตามข้อ 4 อีกครั้งหนึ่ง

8.ที่ด้านล่างของตารางฐานข้อมูล เลือกเมนู Optimize table ในกล่อง Drop Down

9. ระบบจะแสดงข้อความ ว่าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles