วิธีแก้ไขการตั้งค่า E-mail ใน iPhone/iPad

Edit setting Email iPhone iPad

หากผู้ใช้อีเมลบน iPhone/iPad มีปัญหาไม่สามารถรับ-ส่งอีเมลได้ สำหรับผู้ที่ตั้งค่า แบบ IMAP การแก้ปัญหาเบื้องต้นแนะนำให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลของคุณใน iPhone/iPad เสียก่อน โดยขั้นตอนการตรวจสอบมีดังนี้

เลือก Setting

เลือก Accounts & Passwords

edit-setting-mail-in-iphone-ipad-003-1

คลิกที่ Accounts

edit-setting-mail-in-iphone-ipad-004

ทำการเลือกโดเมนอีเมลที่ต้องการแก้ไข

edit-setting-mail-in-iphone-ipad-005-01

เลือก Account หรือบัญชีอีเมลที่ต้องการแก้ไข

edit-setting-mail-in-iphone-ipad-006

ในหน้า Account การเช็คอีเมลขาออกให้เลือกที่ Outgoing mail server คลิกที่ SMTP ดังรูป

ที่ Primary server เลือกเมลที่เป็นชื่อโดเมนของคุณ ดังรูป

edit-setting-mail-in-iphone-ipad-008

ตั้งค่าอีเมลขาออก ดังนี้

 • Host name: ใส่ namesever ของโฮสอะตอมที่คุณใช้งานอยู่ ในตัวอย่างของบทความนี้จะใช้ thsv99.hostatom.com ในกรณที่คุณไม่ทราบว่า nameserver ของคุณคืออะไร แนะนำให้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของโฮสอะตอม
 • User Name: ชื่อผู้ใช้
 • Password: รหัสผ่านของผู้ใช้
 • Use SSL: การใช้ SSL ถ้าไม่ต้องการใช้ SSL ให้กดเลื่อนปิด
 • Server Port: เป็น 465 (สำหรับการเปิด SSL)

จากนั้นกด Done เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้

edit-setting-mail-in-iphone-ipad-009-1

ส่วนอีเมลขาเข้าในหน้า Account ให้เลือก Advanced ดังรูป

edit-setting-mail-in-iphone-ipad-010

ให้ตั้งค่า Incoming  Settings ดังนี้

 • Use SSL: การใช้ SSL ถ้าไม่ต้องการใช้ SSL ให้กดเลื่อนปิด
 • IMAP Path Prefix: ตรวจดูว่าเป็นแบบ IMAP หรือไม่
 • Server Port :
  • หากเป็น IMAP Server Port เป็น 993 (แนะนำให้ใช้)
  • หากเป็น POP Server Port เป็น 995

จากนั้น กด Account เพื่อกลับมาหน้า Account

edit-setting-mail-in-iphone-ipad-011

กดปุ่ม Done เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles