วิธีทำ debug ให้กับ WordPress

หาก WordPress ของคุณแสดงผลไม่ถูกต้องหรือทำงานผิดปรกติไปจากเดิมคุณสามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้จากการเปิด debug mode ให้ WordPress แสดง Error ที่เกิดขึ้นออกมาได้โดยใช้ขั้นตอนดังนี้

1. wp_debug เป็น Function ใช้เพื่อให้ WordPress แสดง Error ที่เกิดขึ้นปกติแล้วจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็น false (ไม่แสดงผล) การเปิดใช้งานสามารถไปเปลี่ยนการตั้งค่าได้ที่ไฟล์ wp-config.php

define( 'WP_DEBUG', false );

2. wp_debug_log เป็น Function ที่ทำการบันทึก error ทั้งหมดลงในไฟล์ debug.log เก็บลงในไฟล์ /wp-content/debug.log ผู้ใช้สามารถดู error ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ไฟล์นี้ function นี้เหมาะสำหรับเว็บที่แสดงหน้าสีขาว ไม่แสดงผลใดๆ หรือเว็บที่ Error สุ่มแสดงผลไม่เห็นชัดเจน (ต้องเปิด wp_debug ในข้อ 1 ก่อนจึงจะใช้ได้)

define( 'WP_DEBUG_LOG', true );

หมายเหตุ: การจะเปิดใช้ wp_debug_log ได้นั้นต้องไปตั้งค่า wp_debug ให้เป็น true เสียก่อน

3. wp_debug_display เป็น Function กำหนดการแสดงข้อความ Error ให้แสดงบนหน้าเว็บไซต์หรือไม่ ปกติแล้วค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้คือ true (แสดง error และคำเตือนที่เกิดขึ้น)

แต่บางครั้งเว็บไซต์เราเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานจริง (Producton Site) มีผู้ชมเข้ามาจริงๆ
การเปิดให้แสดงผล Error บนหน้าแรกเลย ก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะสม Function นี้จึงอนุญาติให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถกำหนดปิดค่าการแสดงผล Error บนหน้าเว็บไซต์ได้โดยกำหนดค่าเป็น false จากนั้นให้กำหนดค่า wp_debug_log ในข้อ 2 ควบคู่กันเพื่อระบุให้ WordPress เก็บ error ทั้งหมดไว้ในไฟล์เพื่อดูภายหลัง (ต้องเปิด wp_debug ในข้อ 1 ก่อนจึงจะใช้ได้)

define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );

หมายเหตุ: การใช้งาน wp_debug_display ได้นั้น wp_debug จะต้องเปิดใช้งานเป็น true เสียก่อน

Was this article helpful?

Related Articles