วิธีการทำ Debug ให้กับ WordPress

WordPress มีระบบ Debug ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับตัว WordPress เองโดยเฉพาะ การใช้งานก็ง่าย แถมยังมีประสิทธิภาพอีกด้วย และถ้าหากเว็บของคุณมีปัญหาเปิดไม่ขึ้น หน้าเว็บเป็นสีขาว เราสามารถทำการตรวจสอบ error ที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บได้ ด้วยการเปิดใช้งาน wp_debug โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.wp_debug เป็นค่าคงที่ ใช้เพื่อเรียกรูปแบบ “debug” ใน WordPress ปกติแล้วจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็น false และสามารถไปเปลี่ยนการตั้งค่าได้ที่ไฟล์ wp-config.php

define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DEBUG', false );

2.wp_debug_log จะทำงานร่วมกับ wp_debug ซึ่ง wp_debug_log จะบันทึก error ทั้งหมดลงในไฟล์ debug.log ที่อยู่ในไฟล์ /wp-content/ directory ผู้ใช้สามารถดู error ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ที่นี่

define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
หมายเหตุ : การจะเปิดใช้ wp_debug_log ได้นั้นต้องไปตั้งค่า wp_debug ให้เป็น true เสียก่อน

3.wp_debug_display เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำงานร่วมกับ wp_debug ซึ่งจะควบคุมว่าต้องการแสดงข้อความ debug ต่างๆ ในรูปแบบ html หรือไม่ ปกติแล้วค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้คือ true (แสดง error และคำเตือนที่เกิดขึ้น) แต่ถ้าตั้งค่าเป็น flase มันจะซ่อนข้อความ error ทั้งหมด ควรใช้งาน wp_debug_display ร่วมกับ wp_debug_log เพราะจะทำให้สามารถตรวจสอบ error ที่เกิดขึ้นได้ในภายหลัง

define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
หมายเหตุ : การใช้งาน wp_debug_display ได้นั้น wp_debug จะต้องเปิดใช้งานเป็น true เสียก่อน

Was this article helpful?

Related Articles