วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2016 เก็บ E-Mail ไว้บน server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP3

คุณสามารถตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2016 เก็บ E-Mail ไว้บน server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP3 โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1.คลิกที่ไอคอน Microsoft Office Outlook 2016

2.คลิกที่ File

3.ที่ Info คลิก Account Settings

4. เลือก Account Settings

5.คลิกที่แท็บ Email และดับเบิลคลิก Account ที่คุณต้องการ

6.คลิก More Settings

7.คลิกที่แท็บ Advanced

8.ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Leave a copy of messages on the server ในส่วนนี้คุณสามารถกำหนดการลบ Email ออกจาก server ได้ดังนี้

  • Remove from server after___days : ต้องการลบ Email ออกจาก server หลังจากจำนวนวันที่คุณกำหนด
  • Remove from server when deleted from “Deleted Items” : ต้องการลบ Email ออกจาก Server เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม Deleted เท่านั้น

จากนั้นคลิก OK

Was this article helpful?

Related Articles