ขั้นตอนการต่ออายุโดเมนภายในระบบ Reseller Domain

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการต่ออายุโดเมนของตนเองภายในระบบ Reseller Domain นั้น สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.เมื่อเข้าสู่ระบบของ Reseller แล้ว ให้เลือก Product จากนั้นเลือก List all order

2. เลือกโดเมนที่ต้องการต่ออายุ

3. ให้คลิกเลือก Renew (ต่อโดเมนที่ยังไม่หมดอายุ) หรือ เลือก Renew Domain Now (ต่อโดเมนที่หมดอายุไปแล้ว)

4.เลือกจำนวนปีที่ต้องการต่ออายุ จากนั้นคลิกที่ Renew Domain Name

5. คลิกที่ Exwcute the request(s), but cancel the Invoice(s). เพื่อป้องกันการส่ง Invoice ออกไป
จากนั้นคลิกที่ Click here

6. ระบบจะขึ้นข้อความเตือนว่าต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ ให้ตอบตกลง

7. การต่ออายุโดเมนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles