วิธีตั้งค่าทั่วไปใน WooCommerce

เมื่อทำการตั้งค่าที่อยู่ร้านค้า และตั้งค่าเงินใน WooComerce ขั้นตอนนี้สามารถดูได้ที่ https://kb.hostatom.com/content/4372/

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตั้งค่า Product และการตั้งค่าอื่นๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้ สำหรับวิธีการตั้งค่าทำได้ดังนี้

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

3. การตั้งค่าใน woocommerce โดยให้ไปที่ Plugins > Installed Plugins

4. ที่ปลั๊กอิน WooCommerce เลือก Settings

6. ที่แท้บ Products > General 
ที่ Measurements ทำการตั้งค่า
Weight Unit: หน่วยของน้ำหนัก สามารถเลือกได้ว่าให้เป็น กิโลกรัม (kg), กรัม (g), ออนซ์ (oz)
Dimension Unit: หน่วยการวัด สามารถเลือกได้ว่าให้เป็น  เมตร (m), เซนติเมตร (cm), มิลลิเมตร (mm), นิ้ว (in), ยาร์ด (yd)

ที่ Enable reviews แนะนำให้เอาเครื่องหมาย   ออก เพื่อป้องกันไม่ให้กันคนมาคอมเมนต์ หรือรีวิวสินค้าของเราในแง่ลบ
จากนั้นกดปุ่ม Save Change เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles