วิธีติดตั้ง Theme สำหรับ WooCommerce

ในกรณีที่ผู้ใช้ซื้อ WooCommerce Theme แล้วต้องการนำ Theme ที่ซื้อมานั้นมาติดตั้ง สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

2. ที่หน้า Dashboard เลือก Appearence -> Themes -> Add New

3. เลือก Upload Theme

4. คลิกที่ Choose File

5. ใส่ไฟล์ Theme ที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม Install Now

6. ระบบจะแสดงข้อความว่า Theme ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หากต้องการใช้ Theme ที่ติดตั้งให้คลิกที่ Activate

7. Theme จะถูกติดตั้ง ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles