วิธีตั้งค่า E-Mail ใน Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Outlook 2000

2. คลิกเมนู Tools จากด้านบนของ Menu Bar จากนั้นเลือก Accounts

3. คลิก Add ที่อยู่ทางด้านขวามือ แล้วเลือกไปที่ Mail

4. ใส่ ชื่อ-นามสกุล ของคุณลงไปที่ช่อง Display name จากนั้นคลิกไปที่ Next

5. ใส่ Email Address จากนั้นคลิกไปที่ Next

6. เลือก POP3 ใน My Incoming mail server จากนั้นใส่ Email ของคุณลงใน Incoming mail server และ Outgoing mailer server ตรวจสอบ Email ของคุณให้ถูกต้อง แล้ว คลิก ไปที่ Next

7. ใส่ Account name และ Password จากนั้นคลิก Next

8. เลือกไปที่ Connect using my local area network (LAN) จากนั้น คลิก Next

9. ทำตามคำแนะนำการเชื่อมต่อของคุณ (ถ้ามี) จากนั้น คลิก Next และ Finish

 

10. เลือกที่เมนู Tool แล้วเลือกไปที่ Accounts

11. เลือก Email ของคุณ จากนั้นคลิก Properties ด้านขวามือ

12. เลือก Servers ทางด้านบน ตรวจสอบ Email ของคุณให้ถูกต้อง จากนั้นคลิกที่ Settings ทางด้านขวาล่าง

13. ติ๊กที่ Use same settings as my incoming mail server แล้ว คลิก ที่ OK

14. เลือกที่ Advanced ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเหมือนดังรูป โดย Incoming server (POP) port ต้องระบุค่าเป็น 110 และ Outgoing server (SMTP) port ต้องระบุค่าเป็น 587

 

15. คลิกไปที่ OK, Next จากนั้น คลิก Finish

 

Was this article helpful?

Related Articles