วิธีตั้งค่า E-Mail ใน Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Charm bar โดยการเลื่อนเมาส์ไปมุมขวาล่างของจอภาพ แล้วเลือก Search

2. ค้นหาคำว่า Mail จากนั้นคลิกเพื่อเปิด Mail application

3. เลือก View all in Settings จากเมนูด้านล่างซ้ายของโปรแกรม

4. เลือก Other Account จากเมนู Add an account ที่ด้านบนขวาของโปรแกรม

5. ที่หน้าจอ Add your Other account ให้เลือก Show more details

6. ระบุการตั้งค่าต่างๆ ตามที่แสดงดังภาพ จากนั้นกด Connect

การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ WIndows 8 Mail จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้วครับ

Was this article helpful?

Related Articles