วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ใน Microsoft Office Outlook Express

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Outlook Express

2. เลือก Tools บนแถบ Menu Bar ด้านบน จากนั้น คลิก Accounts

 

3. เลือก Account ที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นกด Properties ทางด้านขวา

 

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้อง โดยเฉพาะ Your Name และ Email Address ดังภาพ จากนั้น คลิก Server จากเมนูด้านบน

 

5. ตรวจสอบการตั้งค่า

  • Incoming mail server (POP3) : ระบุค่า mail.your-domain.com
  • Outgoing mail server (SMTP) : ระบุค่า mail.your-domain.com
  • Username : ระบุบัญชี E-Mail แบบเต็ม ตัวอย่าง you@your-domain.com
  • Password : ระบุรหัสผ่านที่ได้ตั้งค่าไว้ในการสร้าง E-Mail
  • ติ๊ก My server requires authentication

6. คลิกที่ Settings ด้านล่าง

 

7. เลือก Use same settings as my incoming mail server จากนั้น คลิก OK

 

8. คลิกที่ Advance

9. ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเหมือนดังรูป โดย Incoming server (POP) port ต้องระบุค่าเป็น 110 และ Outgoing server (SMTP) port ต้องระบุค่าเป็น 587

 

10. คลิก OK และปิดหน้าต่าง Internet Accounts และทำการทดสอบการใช้งานอีกครั้ง

ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this article helpful?

Related Articles