วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ใน Mozilla Thunderbird 3

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Mozilla Thunderbird 3

2. เลือก Tools จาก menu bar จากนั้นเลือก Account Settings

3. เลือก Email Account ที่ต้องการจากลิสต์ด้านซ้ายมือ

4. ตรวจสอบการตั้งค่า Your Name และ Email Address (you@your-domain.com) ให้ถูกต้อง

5. คลิก Server Setting ทางด้านซ้าย

6. ตรวจสอบการตั้งค่า

  • Server Name ต้องระบุค่าเป็น pop.your-domain.com
  • User Name ต้องระบุค่าเป็น you@your-domain.com
  • Check for new messages every __ minutes ระบุค่าเป็น 10 นาที

 

7. คลิก Outgoing Server (SMTP) ทางด้านซ้าย

8. ตรวจสอบการตั้งค่า

  • Server name ต้องระบุค่เป็น smtp.your-domain.co.za
  • Port ต้องระบุค่าเป็น 587
  • Secure Authentication ต้องระบุค่าเป็น No
  • สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้โดยการกด Edit ทางด้านขวา

9. คลิก OK

 

ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this article helpful?

Related Articles