วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ใน Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Charm bar โดยการเลื่อนเมาส์ไปมุมขวาล่างของจอภาพ แล้วเลือก Search

2. ค้นหาคำว่า Mail จากนั้นคลิกเพื่อเปิด Mail application

3. เลือก Settings จาก Charm bar ด้านขวามือ

4. เลือก Accounts จากเมนูด้านขวามือ

5. เลือกบัญชี E-Mail ที่ต้องการตั้งค่าจากรายการบัญชี E-Mail ทั้งหมด

6. ระบุการตั้งค่าต่างๆ ตามที่แสดงดังภาพ และบันทึกการตั้งค่า

ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this article helpful?

Related Articles