วิธีตั้งค่าการจัดส่งสินค้าตามเขตส่งสินค้าใน WooCommerce

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ร้านค้าต้องทำการจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้า บางร้านค้าอาจคิดราคาค่าส่งในราคาเดียวไม่ว่าจะสั่งน้อย หรือมาก ใกล้ หรือไกล บางร้านอาจคิดราคาการส่งตามระยะทาง หรือคิดราคาส่งแบบมีเงื่อนไข เช่นซื้อสินค้าครบตามที่กำหนดไว้ จัดส่งฟรี เป็นต้น
สำหรับขั้นตอนการตั้งค่าการคิดราคาการจัดส่งตามระยะทางใกล้-ไกล มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

3. ที่ระบบเลือก WooCommerce > Settings > Shipping

4. คลิกที่ Add shipping zone

5. ที่ Zone name ทำการตั้งชื่อพื้นที่ที่ต้องการจัดส่ง โดยอาจแบ่งพื้นที่เป็น ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้ หรือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ต่างจังหวัด ก็ได้ (จากตัวอย่างขอแบ่งเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ ต่างจังหวัด)

6. Zone regions ให้ใส่ชื่อจังหวัด จากตัวอย่างบ่งเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพฯ  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร หรืออาจใส่แค่รหัสไปรษณีย์ก็ได้

7. จากนั้นเลือกลงมาคลิกที่ Save changes เพื่อบันทึการตั้งค่า

8. จากนั้นคลิกที่ Add shipping zone เพื่อเพิ่มเขตพื้นที่อีก

9.  เพิ่มเขตพื้นที่อีกครั้ง โดยทำการตั้งค่าดังนี้

  • Zone name: ให้ใส่เขตพื้นที่ที่ต้องการ ในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างเป็น ต่างจังหวัด
  • Zone regions: จังหวัดที่ต้องการใส่ ในกรณีนี้ขอใส่ Thailand

** หมายเหตุ: ที่ใส่เป็น Thailand จะเป็นการรวมทุกจังหวัด โดยไม่นับรวมจังหวัดที่ได้ใส่ไว้ใน กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล **

จากนั้นคลิกที่ Save Changes เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้

การตั้งค่าราคาการจัดส่ง

1. คลิกที่ Shipping zones เลือกพื้นที่ที่ต้องการตั้งค่าการจัดส่ง คลิก Edit ดังรูป

2. ที่หน้าพื้นที่การจัดส่ง คลิกที่ Add shipping method

3. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เลือก Flare rate จากนั้นคลิกที่ Add shipping method

4. ที่ Shipping methods > Flare rate คลิกที่ Edit

5. ระบบจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ให้ทำการตั้งค่า ดังนี้

  • Method Title: หัวข้อวิธีการจัดส่ง จากตัวอย่างใช้ ค่าจัดส่ง
  • Tax Status: ให้เลือก none
  • Cost: ใส่ราคาค่าส่ง จากตัวอย่างคิดราคาค่าส่ง 30 บาท

คลิกที่ Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

6. กลับไปที่หน้า Shipping zones พื้นที่ต่างจังหวัดก็ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับขั้นตอนของ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดยราคาพื้นที่ต่างจังหวัดคิดราคา 50 บาท

เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าราคาค่าจัดส่งจะขึ้นตามจังหวัดที่เรากรอกข้อมูลลงในระบบ ดังรูป

 

 

Was this article helpful?

Related Articles