วิธีบีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

Compress file DirectAdmin

วิธีการบีบอัดไฟล์ เป็นการทำให้ไฟล์ที่ผ่านการบีบอัดมีขนาดเล็กลง สามารถบีบอัดหลายๆไฟล์ให้เหลือเพียงไฟล์เดียว ซึ่งสามารถทำการบีบอัดไฟล์ใน File Manager ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

ไปยังตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการบีบอัด

วิธีบีบอัดทีละไฟล์หรือโฟลเดอร์

คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการบีบอัด

คลิกที่ Add to Archive

คลิกที่ไอคอน find path

เลือกตำแหน่งที่ต้องการบีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ กำหนดชื่อไฟล์ที่จะบีบอัดใน Name เลือกรูปแบบของไฟล์ที่จะบีบอัดใน Type จากนั้นคลิกที่ COMPRESS

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ถูกบีบอัดเรียบร้อยแล้ว

วิธีบีบอัดทีละหลายๆ ไฟล์หรือโฟลเดอร์

คลิกที่ไอคอนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการบีบอัด

คลิกที่ไอคอน More…

คลิกที่ Add to Archive

คลิกที่ไอคอน find path

เลือกตำแหน่งที่ต้องการบีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ กำหนดชื่อไฟล์ที่จะบีบอัดใน Name เลือกรูปแบบของไฟล์ที่จะบีบอัดใน Type จากนั้นคลิกที่ COMPRESS

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ถูกบีบอัดเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles