วิธีการบีบอัด File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

วิธีการบีบอัดไฟล์ เป็นการทำให้ไฟล์ที่ผ่านการบีบอัดมีขนาดเล็กลง สามารถบีบอัดหลายๆไฟล์ให้เหลือเพียงไฟล์เดียว
ซึ่งสามารถทำการบีบอัดไฟล์ใน File Manager ได้ เริ่มแรกจะต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1.  คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

 

2. คลิกที่เมนู File Manager

3. หากยังมีขั้นตอนที่ค้างอยู่ในระบบ ให้ทำการล้างขั้นตอนเหล่านั้นเสียก่อน โดยเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Clipboard Actions เลือก Empty Clipboard

4. เลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก Clipboard

5. เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Clipboard Actions เลือก Compress Files

6. ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • Path: ส่วนที่ต้องการนำไฟล์ไปเก็บไว้
  • File Name: ชื่อไฟล์
  • File Type: ชนิดของไฟล์

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม COMPRESS

7. ระบบจะแสดงหน้าต่างตำแหน่งของไฟล์ที่บีบอัด ดังภาพ

8. ไฟล์ที่บีบอัดเสร็จแล้ว จะแสดง ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles