วิธีย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

Move file DirectAdmin

หากต้องการย้ายตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วย File Manager ผ่าน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

ไปยังตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย

วิธีย้ายทีละไฟล์หรือโฟลเดอร์

คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย

คลิกที่ Copy/Move to…

คลิกที่ไอคอน find path

เลือกตำแหน่งที่ต้องการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ หากไม่ต้องการให้ระบบเขียนทับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว ให้ปิดการเขียนทับไฟล์หรือโฟลเดอร์ (เมื่อปิดแล้วปุ่มหลัง Overwrite จะกลายเป็นสีเทา) จากนั้นคลิกที่ Move

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่เลือกแล้ว

วิธีย้ายทีละหลายไฟล์หรือโฟลเดอร์

คลิกที่ไอคอนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย

คลิกที่ไอคอน More…

คลิกที่ Copy/Move to…

คลิกที่ไอคอน find path

เลือกตำแหน่งที่ต้องการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ หากไม่ต้องการให้ระบบเขียนทับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว ให้ปิดการเขียนทับไฟล์หรือโฟลเดอร์ (เมื่อปิดแล้วปุ่มหลัง Overwrite จะกลายเป็นสีเทา) จากนั้นคลิกที่ Move

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles