วิธีการย้าย File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

เราสามารถย้าย File ใน File Manager ซึ่งคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เมนู System Info & Files เลือก File Manager

3. หากยังมีขั้นตอนที่ค้างอยู่ในระบบ ให้ทำการล้างขั้นตอนเหล่านั้นเสียก่อน โดยเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Clipboard Actions เลือก Empty Clipboard

4. เลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก Clipboard

5. เลือกตำแหน่งที่ต้องการย้ายไฟล์มาวาง

6. เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Clipboard Actions เลือก Move Files

7. ไฟล์จะถูกย้ายมายังตำแหน่งที่ต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles