วิธีลงสินค้าแบบ External/Affiliate product ใน WooCommerce

เมื่อทำการตั้งค่าต่างๆ ใน woocommerce เรียบร้อยแล้ว
สามารถดูการตั้งค่า การตั้งค่าโดยทั่วไปใน woocommerce ได้ที่
https://kb.hostatom.com/content/4397/
และ การตั้งค่าที่อยู่ร้านค้า และค่าเงินใน WooCommerce ได้ที่
https://kb.hostatom.com/content/4372/

ลำดับต่อไปจะเป็นการนำสินค้าแบบ External/Affiliate product สำหรับขั้นตอนในการทำมีดังนี้

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2.ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

3.ที่แถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่ Product เลือก Add Product

4. เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว ที่ product data เลือกประเภทเป็น External/Affiliate product

5. ใส่ข้อมูล Affiliate product ให้เรียบร้อย

  • Product URL : ใส่ url หรือ code ที่เป็น Affiliate ของสินค้าที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเว็บแม่ของสินค้าตัวนั้น เช่น ต้องการทำ Affiliate กับ hostatom ก็ต้องไปสมัคร Affiliate Program ของ hostatom ให้เรียบร้อย และใน hostatom จะมี url Affiliate เตรียมไว้ให้ ให้เอา url นั้นมาใส่ในช่อง Product ได้เลย หากไม่ต้องการทำ Affiliate ก็สามารถ เอา url สินค้าบน Facebook มาวางแทนก็ได้ครับ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ inbox มาคุยกับแม่ค้าได้ทันที
  • Button text : คือคำที่ต้องการให้แสดงแทนปุ่ม add to cart ซึ่งจะเขียนข้อความอะไรก็ได้ตามต้องการ
  • ใส่ราคา

6. เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Update ระบบจะแสดงผลดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles