วิธีการลงสินค้าแบบ variable product ใน WooCommerce

เมื่อทำการตั้งค่าต่างๆ ใน WooCommerce เรียบร้อยแล้ว
สามารถดูการตั้งค่า การตั้งค่าโดยทั่วไปใน WooCommerce ได้ที่
https://kb.hostatom.com/content/4397/
และ การตั้งค่าที่อยู่ร้านค้า และค่าเงินใน WooCommerce ได้ที่
https://kb.hostatom.com/content/4372/

ลำดับต่อไปจะเป็นการนำสินค้าแบบ variable product สำหรับขั้นตอนในการทำมีดังนี้

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2.ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

3.ที่แถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่ Product เลือก Add Product

4. ก่อนที่จะทำ Variable product ได้นั้นต้องสร้าง attribute ก่อน
สามารถดูขั้นตอนการสร้างได้ที่ : https://kb.hostatom.com/content/4825/ หรือ
สร้าง Attribute ใน product data ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

  • ที่ product data เลือก Variable product
  • เลือก Attributes
  • เลือก Customer product attribute จากนั้นคลิก Add เพื่อเพิ่มตัวเลือกรายละเอียดสินค้า
  • ที่ Name: ตั้งชื่อ Variable เช่น สี, ขนาด ฯลฯ
  • Values: ใส่ค่าของ Variable เช่น ถ้าเป็นสี Values คือ ดำ ขาว ม่วง ชมพู เป็นต้น ถ้าเป็นขนาด Values คือ เล็ก กลาง ใหญ่ เป็นต้น

**อย่าลืม! ติ๊กถูกหน้าข้อความ Visible on the product page และที่ Used for variations
** หากต้องการเพิ่ม attribute สามารถคลิก add เพิ่มได้เลยเช่น ขนาดของรองเท้า เบอร์ 36 |37 | 38

5. เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้ว ที่ product data เลือกประเภทเป็น Variable product
จากนั้นไปที่ Variations เลือก Create variations from all attributes แล้วคลิกที่ปุ่ม Go

7.  ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าของแต่ละ Variations ดังรูป

8. เราสามารถใส่รายละเอียดสินค้าแต่ละตัว โดยใส่ราคา รูปภาพ และข้อมูลของสินค้า จากนั้นกดปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

**ต้องใส่ค่า Regular price ให้สินค้าทุกชิ้นที่เรามี

8. ที่หน้าร้านของเรา ระบบจะแสดงตัวเลือกตามที่ตั้งไว้ ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles